Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 april 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En aktiv workshop med många förslag på hur den offentliga måltiden kan bli en arena där många olika yrkesgrupper kan testa sina nya produkter och tjänster.

Nytänkande utvecklar den offentliga måltiden

Ett uppstartsmöte kring vad som kallas "verklighetslabb" har genomförts med Karlskoga kommun som värd.

Det handlar ytterst om att vi ska samverka över organisations- och myndighetsgränser för att hitta nya idéer som visar sig lovande eller kan prövas om de fungerar, säger Ulrika Lundgren, förvaltningschef vid folkhälsoförvaltningen.

I likhet med ett vanligt labb så har ett verklighetslabb utrustning, anläggning, organisation, processer och metoder för att utföra begränsade riskhanterade experiment.

Till skillnad mot ett vanligt labb så är ett verklighetslabb integrerade med ordinarie verksamheten. Det innebär att lokaler, utrustning, medarbetare och kunder
ingår i test och demonstration samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår.

Målet är att använda den offentliga måltiden som arena för att hitta smarta lösningar för att kunna bidra till utveckling i hela livsmedelskedjan.

Prata, tänka och äta!

Karlskoga kommun ingår tillsammans med Örebro Universitets holdingbolag, Inkubera, Alfred Nobel Science Park, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län
Hushållningssällskapet, Degerfors och Hällefors kommuner.

En första workshop är genomförd och syftet var att ta fram förslag på hur
Karlskoga, Degerfors och Hällefors kan utvecklas till "verklighetslabb" för den innovativa offentliga måltiden.

Uppdaterad 2018-04-30