Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 april 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggandet av bostäder fick fart under 2017, bland annat bygget vid Loviselund.

Årsredovisningen 2017 visar på överskott

Årsredovisningen 2017 för Karlskoga kommun visar på ett överskott på 122 miljoner. Och den positiva utvecklingen fortsätter. Bland annat blev det mer fart på bostadsbyggandet under fjolåret.

Karlskoga kommun gjorde ännu ett bra år med ett överskott på nästan 122 miljoner kronor. Det var 88 miljoner mer än budgeterat och mer än förra årets överskott på 119 miljoner. Största delen av överskottet uppstod inom finansförvaltningen.

Kommunens stora överskott ett par år i rad har fyllt på kassan, vilket är bra för framtiden. Vi har ett bra eget kapital men samtidigt ökar våra kostnader. Därför är det viktigt att vi fortsätter visa positiva resultat och försöker göra våra verksamheter ännu bättre och effektivare, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson.

Det sammanlagda resultatet för nämndernas verksamheter 2017 var däremot ett underskott på 2,3 miljoner mot budget. Det var en ganska liten avvikelse totalt sett men med stora skillnader mellan nämnderna. Tre nämnder (socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd samt gymnasienämnd) lämnade underskott medan övriga nämnder lämnade överskott.

Av de sju fullmäktigemålen uppfylldes fyra medan tre var delvis uppfyllda.

Viktiga mål som uppfylldes var bland annat:

  • Ett näringsliv som utvecklas
  • Medborgare som är nöjda med kommunens service.

Vad hände i Karlskoga 2017?

Befolkningen har stadigt ökat varje år sedan 2012, men 2017 bröts trenden och befolkningen minskade med 125 personer till 30 143 invånare.

Bristen på bostäder kan vara en bidragande orsak till att befolkningstillväxten har bromsat in. Förhoppningsvis ska de nya bostäderna göra att befolkningen kan öka igen – bland annat började Karlskogahem bygga 40 nya lägenheter i centrala Karlskoga.

Karlskoga klättrade från plats 221 till plats 193 i Svenskt Näringslivs rankning vilket är kommunens bästa placering på sju år. Dessutom klättrade Karlskoga från plats 224 år 2016 till plats 142 vad gäller företagens omdöme om företagsklimatet.

Ombyggnaden av centrum och Alfred Nobels torg har gjort staden tryggare, mer trivsam och även säkrare för alla trafikanter.

Socialförvaltningen gjorde en granskning av alla LSS-boenden, som ledde till förslag på flera förbättringsåtgärder.

Kommunen startade samarbetet Jobskills tillsammans med Arbetsförmedlingens enhet för asylsökande.

Skolförvaltningen – en ny förvaltning

Rävåsskolan återinvigdes efter ombyggnation och fick även en ny matsal. Byggandet av den nya förskolan blev försenat och det var stor brist på förskoleplatser under våren. Gymnasieförvaltningen slogs ihop med barn- och utbildningsförvaltningen till en gemensam skolförvaltning, vilket också innebar omorganisation med ny ledningsgrupp. Barn- och utbildningsnämnden tog också fram en barn- och utbildningsplan.

Ny padeltennisbana blev populär

Den nya padeltennisbanan i Stråhallen blev klar och har rönt ett stort och ökande intresse.

Ett annorlunda samarbete mellan Konsthallen och Motorsportveckan resulterade i arrangemanget Konst Fart & Design, där konst har visats på nya arenor och för nya målgrupper.

En Nofall-skena i B-hallen har gjort att personer med funktionsnedsättning nu kan åka skridskor eller inlines genom en sele som är fäst i en skena i taket.

Biblioteket har ordnat berättartält vid flera tillfällen under sommaren, där 400 barn och unga har kunnat läsa, skapa berättelser, rita med mera.

Utmaningar framöver

En av Karlskogas fördelar är det varierade näringslivet med många företag i olika branscher och storlek. Det bidrar till att locka fler att starta företag här eller flytta hit. En utmaning är samtidigt att göra det möjligt för företag att växa genom att planera mark för både bostäder och lokaler som det varit brist på ett tag. Det behövs också investeringar i infrastruktur som vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp med mera.

Resultaten förbättrades i skolan när det gäller meritvärde och elever som fick godkänt i alla ämnen i årskurs 9. Samtidigt var det alldeles för många (27 procent) som inte nådde behörighet till gymnasiet. Här krävs ett fortsatt hårt arbete för att ge alla barn och unga bättre förutsättningar för framtida studier och yrkesliv.

Ett bra integrationsarbete är en annan viktig faktor för att ta vara på mångfald och drivkraft på ett sätt som inkluderar nyanlända i samhället.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april behandlades kommunens årsredovisning 2017. Samtliga nämnder och ledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Fakta årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens  räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Årsredovisningen består av en  balansräkning, en resultaträkning, noter och en  förvaltningsberättelse.

Samtidigt som årsredovisningen behandlas är det också  kommunfullmäktiges uppgift att ta beslut om ansvarsfrihet för de nämnder som  styr kommunens verksamheter. Kommunrevisionen granskar resultatet i  årsredovisningen och gör en bedömning om styrelserna och nämnderna har skött  sitt uppdrag på ett korrekt sätt.

När bedömningen är klar avlämnar revisorerna  sin revisionsberättelse och ger en rekommendation till kommunfullmäktige om  ansvarsfrihet ska beviljas eller inte.

Uppdaterad 2018-04-30