Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 november 2020 - Kommun & politik

Anna Ragén är stolt över att i dagens viktiga webbinarium få möjligheten att lyfta den lokala politikens ansvar för att uppfylla barnkonventionen, som måste vara det paraplyperspektiv som finns för alla frågor som berör barn och unga.

Speciellt inbjudna till UNICEF:s webbinarium

I dag på Barnkonventionens dag pågår ett webbinarium om en av de största utmaningarna för vår generation - att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet.

Speciellt inbjudna är Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande och Cecilia Ljung, folkhälsochef i Karlskoga och Degerfors.

Det är ett Webbinarium kring rapporten “A future for the world’s children?”, som är framtagen av UNICEF, WHO och den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Arrangörer är Karolinska Institutet och UNICEF Sverige.

På plats digitalt medverkar från Karlskoga kommun, Anna Ragén och Cecilia Ljung för att prata om hur rapportens slutsatser kan implementeras på kommunal nivå i Sverige. Karlskoga och Degerfors är även diplomerade Barnrättskommuner i UNICEF Sverige. Under förmiddagen deltar beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor och barn- och ungdomsrepresentanter för att diskutera vilka konkreta åtgärder som krävs för att åstadkomma en hållbar förändring med särskilt fokus på vad Sverige behöver göra.

Vi har fått frågan då våra kommuner har kombinerar arbetet med barnets rättigheter och jämlikhet i hälsa och dessutom har ett samarbete med UNICEF Sverige i arbetet med att flytta fram positionerna för att stärka barnets rättigheter. Det är en ära att bli tillfrågad att vara en del i programmet och målsättningen är att under de minuter som finns tillförfogande inspirera fler kommuner att göra som Degerfors och Karlskoga och fokusera på och prioritera arbetet med barnets rättigheter och jämlikhet i hälsa, säger Cecilia Ljung.

Agenda 2030

Coronapandemin har nu ytterligare försvårat situationen. När världen gör en omstart efter pandemin, måste barns behov sättas i centrum. Barn måste också göras delaktiga i beslut som rör dem samt sättas i fokus för genomförandet av Agenda 2030. En positiv utveckling är möjlig genom ökat samarbete och tydliga politiska prioriteringar, såväl nationellt som internationellt.

Uppdaterad 2020-11-20