Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

18 oktober 2019 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fler vårdplatser för finsktalande

Socialnämnden säger ja till ett medborgarförslag om en avdelning med vårdplatser för finsktalande äldre. Enligt förslaget ska platserna ge fler icke dementa finsktalande äldre möjlighet att få tala finska samt behålla och utveckla sin kultur.

I medborgarförslaget framhålls att det är närmare åtta år sedan Karlskoga blev finskt förvaltningsområde. Det innebär att Karlskoga ska vara en kommun där man ska få stöd i möjligheten att tala finska, att behålla och utveckla sin kultur och få inflytande i frågor som berör en.

Den typ av avdelning på som förslaget handlar om finns redan idag på ett av kommunens boenden, Lötängen, men i begränsad omfattning. Efterfrågan är idag större än antalet platser och därför har socialförvaltningen sett över hur förslaget skulle kunna genomföras. En möjlighet som föreslås är att välja ut en avdelning av verksamheten för detta och där anpassa antalet platser efter behov.

Socialförvaltningen konstaterar i sitt yttrande att en finsk avdelning sannolikt skulle ha en positiv inverkan på de äldres hälsa och trygghet, både i ett socialt och i ett kulturellt perspektiv. I bedömningen har även förvaltningens ekonomiska situation vägts in. Man konstaterar att en omställning över tid inte skulle få några negativa ekonomiska konsekvenser.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget med ett förbehåll: Ifall det inte finns tillräckligt med beviljade ansökningar enligt kriterierna så ska platser på avdelningen även kunna ges till andra person som inte angivit dessa önskemål i sin ansökan.

Uppdaterad 2019-10-18