Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 oktober 2019 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny kvalificerad öppenvård
ger ökad service och lägre kostnad

Idag nyinvigs Tellus, Karlskoga kommuns öppenvård för missbruk. Verksamheten som i många år hjälpt människor med alkohol- och drogmissbruk, har nu utvecklats till en sammanhållen öppenvårdsbehandling med nya metoder och samarbeten. Fler personer ska kunna erbjudas bättre hjälp till en lägre kostnad och nu ingår även stöd för spel- och läkemedelsberoende.

- Genom breddad kompetens och utvecklade samarbeten kan vi på nya Tellus erbjuda en kvalificerad öppenvård till kommuninvånarna i Karlskoga, säger Annika Palmqvist, enhetschef på socialförvaltningens enhet vuxna.

Till Tellus kan den vända sig som upplever att de själva eller en anhörig har börjat få ett problematiskt förhållande till alkohol, droger, spel eller läkemedel. I samtalen med Tellus får man vara anonym och där ges möjlighet att diskutera sina behov och få veta mer om vilka olika behandlingsalternativ som finns. Anhörigstöd kan ges till de personer som vuxit upp med, lever med eller har en relation till någon med alkohol-, drog-, spel- eller läkemedelsproblematik. På mottagningen för alkohol- och drogtest kan också urinprov och utandningsprov tas vid behov. 

Den nya sammanhållna öppenvårdsbehandlingen på Tellus möjliggör, i det närmaste, en daglig kontakt mellan behandlare och deltagare vilket ger bättre kunskap om behoven hos den enskilde. Grundtanken med öppenvårdsverksamheten är att den enskilde skall behandlas i sin närmiljö och tillsammans med anhöriga få det stöd och den hjälp som ger hållbarhet över längre tid.

- En stor vinst med nya Tellus är att vi får en kvalificerad vård på hemmaplan för kommuninvånarna samtidigt som vi får minskade kostnader för kommunen genom att antalet placeringar på institution minskar, säger Margareta Karlsson, socialnämndens ordförande.

Behandling i flera steg

Behandlingen på Tellus sker i fyra steg enligt tolvstegsmodellen. Modellen bygger på Anonyma Alkoholisters program för personligt tillfrisknande från beroendesjukdomar.

På Tellus samarbetar personal inom olika yrkesområden för att kunna ge bästa möjliga stöd för individen och de anhöriga. Liksom tidigare finns KBT-terapeut, socialrådgivare, behandlingsassistent och undersköterska, men nu finns även alkohol-och drogterapeuter. Tellus samarbetar med flera andra parter såsom handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet, anhöriga, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, behandlingshem, beroendecentrum, frivården, psykiatrin och primärvården.

Mer om Tellus

Tellus verksamhet är kostnadsfri och öppen för alla vuxna från 18 år i Karlskoga kommun. Tellus har sina lokalerna på socialförvaltningen, Baggängsvägen 65.

Tellus startades 2010 och har tidigare varit lokaliserade i Ekeby.

Kontaktuppgifter och mer information

Uppdaterad 2019-10-17