Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 december 2018 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Många ungdomar tillbaka till studier tack vare projektet #jagmed

Projektet #jag med - unga till arbete och studier har pågått i Karlskoga och Degerfors sedan hösten 2015. Resultatet visar att cirka 70 procent av ungdomarna som inte varit inskrivna på gymnasiet nu har återupptagit sina studier, fått arbete eller är inskrivna i andra aktiviteter.

- Projektet har arbetat med totalt 80 ungdomar i fördjupade, coachande insatser och de har haft aktiviteter efter behov för att återfå motivationen. Över 70 procent av ungdomarna har gjort en stegförflyttning se­dan vi började jobba tillsammans med dem. De flesta har gått vidare till studier eller arbete, säger samordnare Martina Augustsson.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorer har varit ett inividcentrerat arbetssätt och att lyssna in elevens egna förslag och tankar kring hur det ska kunna ske förändring. Fokus har legat på förflyttningar i små steg och att vara öppen inför nya lösningar på gamla och svåra problem.

- Vi har arbetat med att utveckla, pröva och implementera ett strukturerat arbetssätt kring de ungdomar som inte är inskrivna på gymnasiet, och som finns inom kommunens aktivitetsansvar. När vi gick med i projektet hade vi inte riktgt koll på hur många ungdomar mellan 16-20 som fanns utanför gymnasieskolan, idag har vi full kontroll, säger Martina Augustsson.

Idag finns en samordnare på skolförvaltningen i Karlskoga som arbetar både administrativt och operativt kring målgruppen. Det finns också en ungdomscoach som är kopplad till samverkansplattformen Coachingteamet.

Fakta om projekt #jagmed

Karlskoga och Degerfors kommuner har sedan hösten 2015 varit ett av totalt 30 projekt i östra Mellansverige som deltagit i ESF projektet #jagmed- unga till arbete och studier. Projektets syfte och mål är att fler ungdomar i åldern 15-24 ska slutföra gymnasiet med en examen. Det ska göras genom att minska skolavhoppen från gymnasiet och fånga upp de unga som redan avbrutit sina studier.

 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Enligt lagen om kommunens aktivitetsansvar är kommunen skyldig att erbjuda en väg framåt, mot arbete eller studier.

Kommunerna har under projekttiden varit en del av den lokala myndighetssamverkan Mottagningsteamet/Coachingteamet på Finsam där man prövat olika arbetssätt och metoder. Målet är att ungdomen ska kunna etablera sig på en framtida arbetsmarknad och att komma vidare mot ordinarie verksamheter som erbjuder vägar vidare mot arbete eller studier, till exempel gymnasieskola, Komvux, folkhögskola, AME, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Uppdaterad 2018-12-17