Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 april 2018 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

#pluggavidare – ett projekt för Karlskogas framtid

Utbildning är en viktig del av Karlskogas framtid och det är vad kommunens nya projekt #pluggavidare handlar om.

Lisa Arenö, projektledare

Karin Björkman, kommundirektör

Karlskoga kommun har tagit initiativ till projektet #pluggavidare för att visa på fördelarna med utbildning – både för individen och på sikt också för kommunen.

– För individen kan det handla om att kunna välj utbildning och i slutänden få ett roligt och välbetalt arbete, säger Lisa Arenö, projektledare.

I det större perspektivet behöver näringslivet i Karlskoga välutbildad arbetskraft. Det blir en win-win situation när ungdomar kan få meningsfulla och välbetalda jobb och när företagen kan anställa lokal arbetskraft gynnas tillväxten i kommunen, skatteintäkterna ökar och det finns mer pengar till den gemensamma välfärden.

– Om fler av våra ungdomar utbildar sig får både företag och kommunen lättare att rekrytera. Och när ungdomarna får jobb i kommunen ökar också chansen att de bor kvar, säger Karin Björkman, kommundirektör.

Samarbete med Örebro universitet

Ytterligare ett skäl att driva projektet är att skolresultaten i Karlskoga kommun är sämre än snittet i landet och har under de senaste åren dessutom varit nedåtgående.

En förstudie som Karlskoga kommun gjorde 2015 visade att många i kommunen inte värderar utbildning särskilt högt. Uppseendeväckande nog värderar dessutom de vuxna runt ungdomarna utbildning lägre än vad ungdomarna själva gör. Forskning visar att låga förväntningar och negativa attityder till att plugga vidare påverkar skolresultaten negativt.

– Och det här är en del av vad vi kommer att arbeta med i projektet, inställningen till studier, men vi kommer också rent konkret att ge studiehjälp på de olika skolorna och via ett samarbete med Örebro universitet kommer studenter därifrån att komma ut till skolorna och berätta om hur det är att plugga på universitet, säger Lisa Arenö.

Följ #pluggavidare

Facebooklänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats

Youtubelänk till annan webbplats

Om

#pluggavidare pågår under 2018 och 2019 och syftar till att skapa mer positiva attityder till utbildning bland invånarna i Karlskoga.

Projektet har två mål:

  • Att utarbeta ett gemensamt positivt budskap om och för utbildning och föra ut det i Karlskoga.
  • Att genom samverkan med universitet få fler elever motiverade till högre studier och genom detta få förutsättningar att lyckas bättre i sina pågående studier.

#pluggavidare - webbsida

Uppdaterad 2018-04-10