Till Karlskogas startsida

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Här hittar du alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Karlskoga kommun som Tillväxt- och tillsynsförvaltningen har tillsynsansvar över.

Tabell över registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare

Fastighet

Organisationsnummer

Effekt

Moelven Valåsen AB

Valåsen 2:2

16556310–4206

27 MW

Hjälpte informationen på denna sida dig?