Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Alkohol och serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du vill ha ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett sådant tillstånd söker du hos Tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med en enklare meny än annars, så kallad pubmeny.

När behövs serveringstillstånd?

Tillstånd krävs vid varje form av servering av vin, starköl, spritdryck, andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) och alkoholdrycksliknande preparat mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

De vanligaste typerna av serveringstillstånd är:

  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis restauranger)
  • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis festivaler)
  • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (föreningsfester, personalfester och liknande)

När behövs inte serveringstillstånd?

Det är i vissa fall tillåtet att bjuda på alkoholdryck utan serveringstillstånd, exempelvis

  • när flera personer kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris
  • när privatpersoner enstaka gånger säljer alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Är du osäker kan du kontakta Tillväxt- och tillsynsförvaltningen för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Ansökan

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Tänk på att du måste göra en ansökan när du vill göra en ändring av ett tillstånd som du redan har, till exempel utökad tid eller serveringsyta.

Vid ansökan bör följande dokument bifogas ansökan, ytterligare komplettering kan bli aktuell:

  • Ritning över den tilltänkta serveringsytan
  • Kvittokopia på genomförd betalning
  • Verksamhetsbeskrivning

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta kan göras genom ett kunskapsprov. Proven finns tillgängliga på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska. Du får göra kunskapsprovet muntligt om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du har styrkta läs- eller skrivsvårigheter eller andra giltiga skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. Om du inte blir godkänd på ditt första försök får du möjlighet till två omprov. Om du inte blir godkänd på tre provtillfällen avslås din ansökan om serveringstillstånd.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och du får ditt provresultat direkt efter avslutat prov.

Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Till studiematerialet inför kunskapsprovet. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en ansökningsavgift.

Betalning sker till bankgirokonto 441 - 4736, märk inbetalningen med referensnummer: 733-31122-35090

Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan, vi behandlar inte din ansökan om inte inbetalning av avgift genomförts. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din ansökan blir beviljad eller ej.

Tillsyn

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kontrollerar att restauranger som har serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. Varje serveringsställe ska betala en årlig avgift för den tillsyn som görs. Tillsynsavgiften varierar och beslutas utifrån typ av verksamhet, verksamhetens inriktning och serveringstid.

Hjälpte informationen på denna sida dig?