Till Karlskogas startsida

Alkohol och serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, sprit, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du vill ha ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Ett sådant tillstånd söker du hos tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med en enklare meny än annars, så kallad pubmeny.

När behövs serveringstillstånd?

Tillstånd krävs vid varje form av servering av vin, starköl, spritdryck, andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) och alkoholdrycksliknande preparat mot ersättning samt när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

De vanligaste typerna av serveringstillstånd är:

 • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis restauranger)
 • Stadigvarande serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (festvåningar och klubblokaler)
 • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten (vanligtvis festivaler)
 • Tillfälligt serveringstillstånd för servering till slutet sällskap (föreningsfester, personalfester och liknande)

När behövs inte serveringstillstånd?

Det är i vissa fall tillåtet att bjuda på alkoholdryck utan serveringstillstånd, exempelvis

 • när flera personer kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris
 • när privatpersoner enstaka gånger säljer alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop.

Är du osäker kan du kontakta Tillväxt- och tillsynsförvaltningen för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.

Ansökan

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Tänk på att du måste göra en ansökan när du vill göra en ändring av ett tillstånd som du redan har, till exempel utökad tid eller serveringsyta.

Vid ansökan bör följande dokument bifogas ansökan, ytterligare komplettering kan bli aktuell:

 • Ritning över den tilltänkta serveringsytan
 • Kvittokopia på genomförd betalning
 • Verksamhetsbeskrivning

Kunskapsprov

Du som söker serveringstillstånd ska visa att du har tillräckliga kunskaper i alkohollagen. Detta kan göras genom ett kunskapsprov. Proven finns tillgängliga på fyra språk, svenska, engelska, franska och arabiska. Du får göra kunskapsprovet muntligt om du inte kan något av de språk som proven finns på, eller om du har styrkta läs- eller skrivsvårigheter eller andra giltiga skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Provet omfattar mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. Om du inte blir godkänd på ditt första försök får du möjlighet till två omprov. Om du inte blir godkänd på tre provtillfällen avslås din ansökan om serveringstillstånd.

Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och du får ditt provresultat direkt efter avslutat prov.

Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Avgifter

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering tar vi ut en ansökningsavgift.

Betalning sker till bankgirokonto 441 - 4736, märk inbetalningen med referensnummer: 733-33046-31101

Avgiften ska betalas in samtidigt som du skickar in själva ansökan, vi behandlar inte din ansökan om inte inbetalning av avgift genomförts. Ansökningsavgift tas ut oavsett om din ansökan blir beviljad eller ej.

Tillsyn

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen kontrollerar att restauranger som har serveringstillstånd följer de lagar och riktlinjer som finns. Varje serveringsställe ska betala en årlig avgift för den tillsyn som görs. Tillsynsavgiften varierar och beslutas utifrån typ av verksamhet, verksamhetens inriktning och serveringstid.

Rökrum i anslutning till restauranger och serveringsställen

Följande regler är sammanställda utifrån lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, samt förordning (2019:223 om tobak och liknande produkter.

Med rökning avses rökning av tobak:
 1. inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak,
 2. användning av elektroniska cigaretter,
 3. rökning av örtprodukter för rökning, och
 4. användning av andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
 • Rökning är förbjuden i restauranger och andra serveringsställen, samt på uteservering och vid entré till sådana lokaler
 • Trots förbudet får rökning tillåtas i restauranger och på andra serveringsställen i separata rum som särskilt avsatts för rökning
 • Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta
 • Storleken bör inte överstiga 25% av utrymmen där gäster har tillträde
 • Rummen ska vara belägna så att besökare inte måste passera genom dessa
 • Arbetstagare ska endast tillfälligtvis behöva vistas i rummen när rökning pågår
 • Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår
 • Mat eller dryck får inte föras med in i dessa rum
 • Rökrum ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället

Läs mer

Blanketter

Ingen information tillgänglig

Dokument

Ingen information tillgänglig

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?