Till Karlskogas startsida

Näringslivslots

Vår ambition är att det ska vara enkelt för företagare att få den hjälp de behöver när det gäller kommunal myndighetsutövning. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på var i kommunen du ska vända dig.

Porträttbild på Pernilla Andersson Wiss som har armarna i kors

Pernilla Andersson Wiss, näringslivslots

Genom att vända dig till vår näringslivslots får du en direkt kontakt som har helhetssyn i ditt ärende. Lotsen ger vägledning och stöd genom hela processen med just ditt företags behov i fokus. Detta ger även förutsättningar för en snabbare ärendehantering.

Näringslivslotsen kommer vara med under hela processen, samordna kontakter och finnas nära till hands för att kunna svara på uppkomna frågor och informera om processens skede. Enkelt och bra!

Vi samarbetar med många av näringslivets aktörer och har ett gott samarbete med bland annat Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro, Örebro och Karlstad universitet, Arbetsförmedlingen och flera andra aktörer.

Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?