Till Karlskogas startsida

Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret.

Kontroll

Kommunerna kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen hos försäljningsställena. I Karlskoga kommun är det tillväxt- och tillsynsförvaltningen som ansvarar för kontrollen av försäljning av receptfria läkemedel.

Vid besöken används en checklista som Läkemedelsverket tagit fram och efter varje besök får verksamheten en rapport som sammanfattar resultatet. Om allvarliga avvikelser uppmärksammas vid kontrollen rapporterar tillväxt- och tillsynsförvaltningen det till Läkemedelsverket. De vidtar i så fall åtgärder för att försäljningsstället ska korrigera bristerna.

Anmälan

Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste man skicka en anmälan det till Läkemedelsverket.

Till läkemedelsverkets anmälan Länk till annan webbplats.

Avgifter

Kommunen kontrollerar att försäljare av vissa receptfria läkemedel följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Egenkontroll

Alla som säljer receptfria läkemedel utanför apotek är skyldiga att ha så kallade egenkontrollprogram och att utöva egenkontroll, det vill säga, ha rutiner och dokumentation för att säkerställa att försäljningen följer lagstiftningens krav. Rutinerna ska vara skriftliga och anpassade för varje enskilt försäljningsställe.

Egenkontrollprogrammet ska bland annat beskriva rutiner för:

 • Hur större förändringar ska anmälas till läkemedelsverket,
 • hur man kontrollerar att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd,
 • mottagningskontroll,
 • exponering och förvaring av läkemedel,
 • hur man sköter försäljningen och t.ex. garanterar obrutna förpackningar, hållbarhetstid och ger råd till kunder,
 • hantering av läkemedel som har reklamerats eller återkallats,
 • dokumentation för spårbarhet och reklamationer,
 • utbildning av personal,
 • kontroll av åldersgräns,
 • hur man lämnar, bland annat, försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten

Vägledning från Läkemedelsverket

Vägledningen från Läkemedelsverket beskriver vilka riktlinjer som finns. Några exempel:

 • Läkemedlen måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal.
 • Läkemedel får inte säljas till den som inte har fyllt 18 år.
 • Det måste framgå genom skyltning att det är läkemedel, att det är 18-årsgräns och langningsförbud.
 • Rådgivning får endast ges av farmaceut. Försäljningsstället ska informera om var sådan rådgivning kan fås.
 • Det bör vara minst tre men gärna sex månader kvar av hållbarhetstiden vid försäljning.
 • Endast obrutna och korrekt märkta förpackningar får säljas.
 • Man är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ert sortiment. Dessa får inte säljas vidare.

På Läkemedelsverkets hemsida finns information om bland annat anmälan, lagstiftning, vägledning, avgifter och vilka läkemedel som får säljas utanför apotek.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?