Till Karlskogas startsida

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen.

Anmälan

Om du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen.

Egenkontroll

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

I samband med att du anmäler försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Avgifter

I samband med anmälan av försäljning tas en anmälningsavgift ut.

Kommunen kontrollerar att försäljare av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare följer de regler som finns genom årlig tillsyn. För denna tillsyn tas en årlig avgift ut.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?