Till Karlskogas startsida

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Vad räknas som en medelstor förbränningsanläggning?

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen finns bland annat krav på registrering.

För att anläggningen ska räknas som medelstor ska den ha en anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt (MW). Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Medelstora förbränningsanläggningar, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska registreringen göras?

Din verksamhet ska registrera nya medelstora förbränningsanläggningar innan de tas i drift. Förbränningsanläggningarna får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Äldre förbränningsanläggningar som tagits i drift före den 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

E-tjänst för registrering

Du gör registreringen via vår e-tjänst via länken nedan:

Underrättelse om medelstor förbränningsanläggning - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet ska du i stället göra registreringen via Länsstyrelsens hemsidan.

Registrera medelstor förbränningsanläggning, lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats som allmänheten har tillgång till.

Se lista över alla registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Karlskoga kommun som har tillsynsansvar över.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Anmälnings- eller tillståndsplikt miljöfarlig verksamhet

Du kan också behöva anmäla förbränningsanläggningen om den omfattas av anmälningsplikt enligt Miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordning (2013:251), riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?