Till Karlskogas startsida

Buller

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Här får du information om riktvärden och var du vänder dig för att få hjälp om du upplever buller utomhus.

Vem ansvarar för den bullrande verksamheten?

Den som bedriver en bullrande verksamhet, exempelvis ett bygge, en industri eller är väghållare har ansvar för de miljö- och hälsomässiga störningarna som kan uppkomma från verksamheten.

Vilka riktvärden gäller för olika typer av buller?

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar och riktvärden för olika typer av buller, exempelvis:

  • Byggplatser
  • Väg- och spårtrafik vid bostäder
  • Vägar och järnvägar vid nybyggnation av infrastruktur
  • Industrier, installationer och fläktar
  • Vindkraft
  • Flygtrafik och flygplatser
  • Skolgård
  • Idrottsplatser
  • Motor- och bilprovningsbanor
  • Skjutbanor och skjutfält

På Naturvårdsverkets hemsida kan du ta del av deras vägledningar och gällande riktvärden för olika typer av buller.

Så gör du om du blir störd av buller utomhus

Om du störs av buller från en verksamhet ska du i första hand kontakta verksamhetsutövaren så att denne får en chans att åtgärda störningen. Om du har vänt dig till den som stör men störningen fortsätter kan du kontakta Tillväxt och tillsynsnämnden. Tillväxt och tillsynsnämnden gör då en bedömning av situationen. När handläggaren bedömer vilka krav som kan ställas på den eller det som bullrar utgår denne främst från de riktlinjer som gäller och gällande praxis. En bedömning görs även om de åtgärder som ställs är ekonomiskt och tekniskt rimliga att kräva sett till den effekt som åtgärden bedöms att ge.

Hjälpte informationen på denna sida dig?