Till Karlskogas startsida

Anmälningspliktiga verksamheter

Vissa hälsoskyddsverksamheter är anmälningspliktiga enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) eller enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5). Om du funderar på att starta en anmälningspliktig verksamhet är det viktigt att du skickar in anmälan till oss senast sex veckor innan du ska starta verksamheten.

Bassängbad

Erbjuder du någon typ av bassängbad i en verksamhet ska du göra en anmälan. Det kan till exempel vara att du har en konferensanläggning som har en bubbelpool, ett boende som har en träningsbassäng, eller kanske en lägerverksamhet som har en badtunna.

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan.

Om du är osäker på om du ska anmäla ett bassängbad eller inte så fråga gärna oss på tillväxt- och tillsynsförvaltningen.

Ersätt texten med följande: Anmälningsplikten gäller sådana verksamheter där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, genom att man använder skärande eller stickande verktyg. Det gäller

bl.a. tatuering, piercing, fotvård, kosmetisk tatuering (microblading och microneedling) och akupunktur.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Din anmälan bör kompletteras med följande uppgifter:

 • En planritning över lokalen
 • Egenkontrollprogram

Solarier

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till Tillväxt- och tillsynsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Din anmälan bör kompletteras med följande uppgifter:

 • En planritning över solarielokalen med placering av solarier, dusch, toaletter och städförråd.
 • Obemannade solarier ska dessutom lämna in en redogörelse för teknisk lösning som säkerställer att åldersgräns uppfylls.
 • Egenkontrollprogram

Krav på lokalen

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Kontrollera med fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret om ventilationen räcker till eller om den måste kompletteras. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna men det är inget krav.

I lokalen ska det finnas information enligt följande:

 • Att det finns en skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
 • Att det finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
 • Att det finns anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
 • Att det finns anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.

Vill du veta mer om solarier?

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium.Läs mer om solarier på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Skolor och förskolor

Förskolor och skolor omfattas av miljöbalkens bestämmelser och är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Det är tillväxt- och tillsynsförvaltningen som kontrollerar dessa verksamheter.

Anmälan

Om du funderar på att starta en ny eller ta över en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till tillväxt- och tillsynsförvaltningen senast sex veckor innan du startar.

Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler ska du också göra en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna. Verksamheter som ska anmälas är förskola och öppen förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Din anmälan bör kompletteras med följande uppgifter:

 • En planritning över samtliga lokaler
 • Egenkontrollprogram

Ambulerande verksamhet

Ambulerande verksamheter, till exempel om du gör behandlingar hemma hos kunderna eller på arbetsplatser ska också de anmälas till kommunen. Om du är verksam i flera kommuner ska verksamheten anmälas i den kommun där du har platsen för rengöring av instrument och förvaring av utrustning. Det ställs samma krav avseende hygien, smittskydd och rengöring av instrument som det görs på verksamheter med fast lokal.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från karlskoga.se, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en blankett kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?