Till Karlskogas startsida

Om komplementbyggnader

En komplementbyggnad är en byggnad som utgör ett komplement till ett bostadshus eller fritidshus.

En komplementbyggnad är till exempel:

  • Garage
  • Carport
  • Förråd
  • Gäststuga
  • Växthus
  • Vedbod med fler

En komplementbyggnad kan både vara lovpliktig och lovbefriad. Exempel på lovbefriade komplementbyggnader är friggebod och attefallshus.

Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad.

Inom detaljplanerat område

Bygglov krävs för denna åtgärd. I detaljplanen som omfattar din fastighet regleras hur stort, högt och var du får bygga på din tomt.

Utanför detaljplanerat område

Bygglov krävs för att uppföra en komplementbyggnad, undantag från bygglov finns om din fastighet ligger utanför så kallad sammanhållen bebyggelse. Kontakta Servicecenter för att få reda på vad som gäller och om det är aktuellt för din fastighet.

Observera att om du har tänkt bygga nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens.

Om du vill bygga max 30,0 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna, läs mer om det på sidan för attefallshus. Om du vill bygga max 15,0 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av friggebodsreglerna, läs mer om det på sidan om bygglovsbefriade åtgärder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?