Till Karlskogas startsida

Om attefallshus

För att en byggnad ska räknas som ett attefallshus ska följande kriterier vara uppfyllda.

 • du ska ha skickat in en anmälan med tillhörande handlingar och erhållit startbesked
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • får totalt inte ha en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter
 • högsta höjd från mark till taknock får vara 4,0 meter
 • kan vara en komplementbyggnad (uthus, garage, förråd, gäststuga, bastu, etc) eller ett komplementbostadshus (självständig bostad)
 • måste uppföras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden men ska vara fristående och får inte sitta ihop med någon annan byggnad
 • får inte stå närmare gräns än 4,5 meter utan grannens skriftliga medgivande
 • det krävs alltid bygglov om du vill uppföra attefallshuset närmare gata, väg eller park än 4,5 meter inom detaljplan
 • ytan på 30,0 kvadratmeter kan fördelas på flera byggnader
 • komplementbostadhuset ska uppfylla kraven för en bostad enligt Boverkets byggregler och ska innehålla alla funktioner som ska finnas i en bostad, t.ex. inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien, tvättmöjligheter och möjlighet att förvara saker
 • får placeras närmare ett järnvägsspårs mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det (kommunen skickar frågan innan du får ett startbesked så det behöver inte du göra)
 • om du har tänkt bygga nära sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens
  Läs mer om Strandskydd

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga mer än 30,0 kvadratmeter krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.Observera att bygglov krävs om din fastighet ligger inom område som har betydelse för totalförsvaret om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.
Det krävs även bygglov om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Har du några funderingar?

Kontakta oss via kommunens Servicecenter så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar!

Hjälpte informationen på denna sida dig?