Till Karlskogas startsida

Pooler

Det krävs inte bygglov för att göra en pool. Däremot kan vissa åtgärder runt omkring en pool kräva bygglov.

Åtgärder kring en pool som kan kräva bygglov eller marklov:

  • mur och plank
  • markändringar kring poolen som ändrar markens höjdläge
  • pooltak, fast eller skjutbart
  • altan

Hör av dig till oss om du funderar på något av ovanstående kring din pool.

Skydd mot drunkningsolyckor

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Läs mer på Boverkets hemsida.

Töm poolen på rätt sätt

På Karlskoga Energi och miljös hemsida kan du läsa om hur man tömmer en pool på rätt sätt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?