Till Karlskogas startsida

Takkupor - bygglovsfria

En takkupa kan räknas som bygglovsfri om följande kriterier är uppfyllda:

  • Får utföras på ett en- eller tvåbostadshus (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
  • Takkuporna får max uppta halva takfallet
  • Åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen – då krävs bygglov
  • Bostadshus utan takkupor – då får man göra två takkupor
  • Bostadshus med en takkupa – då får man göra en takkupa
  • Bostadshus med två eller flera takkupor – då krävs bygglov för att få göra fler takkupor
  • Du ska ha skickat in en anmälan med tillhörande handlingar och erhållit startbesked

Observera att det kan finnas utökad lovplikt i en detaljplan som gör att bygglov krävs ändå.

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta Servicecenter om du osäker om din byggnad räknas som det.

Hjälpte informationen på denna sida dig?