Till Karlskogas startsida

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad är en byggnad som är till för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring (såsom fiske och renskötsel).

Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin. Ekonomibyggnader får inte innehålla en bostad.

Utanför detaljplanerat område

Det krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad i områden som inte omfattas av detaljplan. Observera att det inom område med områdesbestämmelser kan finnas utökad lovplikt som gör att bygglov krävs för ekonomibyggnader.

Inom detaljplanerat område

Det krävs alltid bygglov för ekonomibyggnader inom detaljplanerat område.

Inom strandskyddat område

Ekonomibyggnader som behövs för jordbruk, fiske eller skogsbruk är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Ändra användningen av en ekonomibyggnad kräver bygglov

Om användningen av en ekonomibyggnad ändras till t.ex. bostad, vinterförvaring av husvagnar, gäststuga, garage för personbilar, gårdsbutik eller annan användning krävs bygglov.

En ekonomibyggnad behöver inte rapporteras till kommunen.

Du kan läsa mer om ekonomibyggnader på Boverkets hemsida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?