Till Karlskogas startsida

Solceller och solfångare

Solcellspaneler/solfångare kräver bygglov men är undantagna under förutsättning att man uppfyller vissa kriterier.

Solcellspaneler/solfångare kräver bygglov, men det finns undantag från lovplikt om följande kriterier uppfylls:

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Det finns också andra undantag för lovplikten för solcellspaneler/solfångare. I följande fall behöver du inte ansöka om bygglov:

  • Om anläggningen ska monteras på en byggnad som ligger utanför detaljplanerat område och det inte finns områdesbestämmelser där det står att bygglov krävs.
  • Om det är en fristående anläggning på marken och anläggningen inte är så stor att den kan ses som en egen byggnad.

Kontakta kommunens servicecenter för mer information om vilka regler och förutsättningar som gäller för din fastighet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?