Till Karlskogas startsida

Ritningar och handlingar

Ritningarna du skickar in med din ansökningsblankett visar vad och hur du tänker bygga. Det är ett underlag vid vår granskning av bygglovsärendet med hänsyn till de bestämmelser och regler som gäller.

För att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att ritningarna innehåller den information som krävs. Ritningarna måste vara tydliga samt fackmässigt utförda.

Med fackmässigt utförda menas:

  • Ska vara skalenliga och innehålla mått.
  • Ska innehålla skalstock och ritningshuvud.
  • Är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.
  • Är ritade på vitt, olinjerat papper.

Ritningarna ska även innehålla:

  • Information om vad som finns på ritningen
  • Fastighetsbeteckning
  • Datum så att olika versioner kan skiljas från varandra.

När du skannar in din ritning, kontrollera att den är i god kvalitet. Komplettera gärna din ansökan med fotografier om ditt ärende gäller åtgärder på en befintlig byggnad.

Arkiverade bygglovshandlingar

Alla bygglovsansökningar med tillhörande dokument och ritningar arkiveras hos kommunen. Det sker i enlighet med grundlagen och offentlighetsprincipen, för att du och framtida ägare av din fastighet ska kunna få tillgång till kopior på handlingar, som visar fastighetens historia. Vi sparar originalhandlingen och du får tillbaka ett exemplar av alla handlingar i samband med att du får besked om ditt bygglov.

Från arkivet går det i vissa fall att beställa olika fastighetsritningar över till exempel byggnad, fasad eller en viss sektion som finns i Karlskoga.

Beställ ritningar från arkivet

Beställning av ritningar från arkivet görs via e-tjänsten "Beställningar från arkivet".

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?