Till Karlskogas startsida

Bygglovsfria åtgärder för andra byggnader än en- och tvåbostadshus

I Plan- och bygglagen finns flera bygglovfria åtgärder som gäller en- och två bostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus krävs oftast bygglov. Exempel på andra typer av byggnader kan vara flerbostadshus, handelshus, industribyggnader, skolor och miljöhus.

Det finns två undantag där det inte krävs bygglov och det gäller:

  • Att göra en fasadändring på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård
  • Att montera utanpåliggande solcellspanel/solfångare så att de följer byggnadens form

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta Servicecenter om du osäker om din byggnad räknas som det.

Observera att bygglov krävs om din fastighet ligger inom område som har betydelse för totalförsvaret om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält. Kontakta Servicecenter om du osäker om din fastighet ligger inom ett sådant område.

Observera att det kan finnas utökad lovplikt som gör att bygglov krävs ändå om du bor inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?