Till Karlskogas startsida

Bygglovsfria åtgärder - utanför detaljplanerat område

Följande åtgärder kräver bygglov men är undantagna och kräver heller ingen anmälan till kommunen under förutsättning att man uppfyller följande kriterierna för respektive åtgärd som du kan läsa mer om på den här sidan.  

Friggebod

För att en byggnad ska räknas som en friggebod ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter
 • högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)
 • medgivande från grannar om du placerar friggeboden närmare tomtgräns än 4,5 meter
 • om du har tänkt bygga nära hav, sjö eller vattendrag kan det krävas strandskyddsdispens. Läs mer om det på sidan om strandskydd.

En friggebod är en komplementbyggnad och kan vara ett förråd, carport, gäststuga, växthus, lusthus, utedass m.m. 

Skärmtak 

För att ett skärmtak ska räknas som bygglovsfritt ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • sammanlagda byggnadsarean av alla bygglovsfria skärmtak på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter.
 • ska byggas över en uteplats, altan, balkong eller entré
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • medgivande från grannar om du placerar skärmtaket närmare tomtgräns än 4,5 meter

Plank och mur kring uteplats 

För att ett plank eller en mur ska räknas som bygglovsfritt ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • planket eller muren skapar en skyddad uteplats
 • det måste finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • planket eller muren placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • planket eller muren är inte högre än 1,8 meter
 • medgivande från grannar om du placerar planket eller muren närmare tomtgräns än 4,5 meter

Åtgärder som varken kräver bygglov eller anmälan

 • Staket
 • Spaljé och stängsel som är genomsiktligt
 • Häck

Hjälpte informationen på denna sida dig?