Till Karlskogas startsida

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors. Ordförande i nämnden är Leif Gren (M).

Den gemensamma nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar föredragningslista, handlingar och protokoll från sammanträdena. En stor del av nämndens ärenden rör myndighetsutövning mot enskild. Dessa ärenden bedöms inte vara av allmänintresse och handlingar som rör myndighetsutövning publiceras därför inte. Generellt gäller också att personuppgifter inte publiceras, detta enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll och handlingar som inte publicerats går att få via tillväxt- och tillsynsnämndens kansli, som nås via kommunens servicecenter, telefon 0586-610 00.

Sammanträdesdatum 2023

  • 16 februari
  • 16 mars
  • 13 april
  • 11 maj
  • 8 juni
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december

Nämnden sammanträder torsdagar klockan 09.00 om inget annat anges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?