Till Karlskogas startsida

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors. Ordförande i nämnden är Leif Gren (M).

Den gemensamma nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar föredragningslista, handlingar och protokoll från sammanträdena. En stor del av nämndens ärenden rör myndighetsutövning mot enskild. Dessa ärenden bedöms inte vara av allmänintresse och handlingar som rör myndighetsutövning publiceras därför inte. Generellt gäller också att personuppgifter inte publiceras, detta enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll och handlingar som inte publicerats går att få via tillväxt- och tillsynsnämndens kansli, som nås via kommunens servicecenter, telefon 0586-610 00. Aktuell föredragningslista hittar du nedan.

Föredragningslista 2024-05-08

 1. Verksamhets- och ekonomirapport 2024
 2. Uppföljning av internkontrollplan 2024 - delredovisning maj
 3. Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2024
 4. Redovisning av delegationsbeslut
 5. Begärda och avslutade lantmäteriförrättningar
 6. Inkomna handlingar
 7. Informationsärende gällande myndighetsutövning mot enskild
 8. Förvaltningsinformation

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

 • 25 januari (extrainsatt sammanträde, kl. 13:00)
 • 15 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 8 maj (onsdag kl. 13:00)
 • 5 juni (onsdag kl. 13:00)
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december (kl. 13:00)

Nämnden sammanträder torsdagar klockan 09:00 om inget annat anges.

Hjälpte informationen på denna sida dig?