Till Karlskogas startsida

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Handlingar och protokoll

Krisledningsnämnden har inte regelbundna sammanträden, utan sammanträder då behov finns. Nämndens verksamhet regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ledamöterna i krisledningsnämnden är de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Handlingar och protokoll från krisledningsnämnden publiceras endast då de inte innehåller sekretessbelagd information.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få från kommunkansliet, telefon 0586-612 27.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?