Till Karlskogas startsida

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden styr kultur- och fritidsförvaltningens arbete. Nämnden har det politiska ansvaret för uppgifter inom kultur- och fritidsområden samt stöd till föreningslivet.

Nämnden ansvarar för kommunens badhus, bibliotek, konsthall, gallerier, kulturskola, kommunarkiv, idrottsanläggningar, motionsspår och fritidsgårdar. Politikerna i nämnden beslutar om bidrag till kultur- och fritidsverksamhet.

I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att erbjuda upplevelser och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter till Karlskogaborna. Det görs dels genom att hyra ut lämpliga lokaler och anläggningar till föreningar och dels genom föreningsbidrag.

Nämnden förvaltar Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne samt kultur- och fritidsnämndens stipendium.

Handlingar och protokoll

Här publiceras föredragningslista inför sammanträdena. Handlingar samt protokoll från sammanträdena kan fås via kultur- och fritidsnämndens diarie kfn@karlskoga.se.

Föredragningslista 2024-05-15

1. Information från verksamheterna
2. Verksamhets- och ekonomirapport april 2024
3. Statistik sjukfrånvaro, tillbud och nyttjande av företagshälsovård januari - april 2024
4-13. Ansökningar extra föreningsbidrag, period april 2024
14. Informationer och rapporter från förtroendevalda
15. Inkomna handlingar

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

  • 14 februari
  • 13 mars
  • 10 april
  • 15 maj
  • 12 juni
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?