Till Karlskogas startsida

Socialnämnden

Socialnämndens ansvarsområden innefattar individ, familj och funktionsnedsättning samt vård och omsorg.

Socialnämnden handlägger frågor gällande vård och omsorg, funktionsnedsättning, ekonomisk och social rådgivning. Under socialnämnden finns ett socialt utskott, som handlägger individfrågor.

Socialnämnden sammanträder varje månad förutom januari, juli och augusti. Efter ett valår har nämnden ett extra sammanträde, i januari, då ledamöter i sociala utskottet väljs.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från genomförda sammanträden samt handlingar inför varje sammanträde.

Ibland innehåller handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan. Vill du ta del av originalprotokoll så kontaktar du socialnämnden.

Föredragningslista 2024-04-15

 1. Framtidens socialtjänst
 2. Information om satsningen med Feelgood inom hemvården
 3. Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1-2024
 4. Ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kvartal 1-2024
 5. Verksamhets- och ekonomirapport april 2024
 6. Äskande från KF verksamhetspott för volymökningar inom rehabilitering
 7. Äskande från KF verksamhetspott för volymökningar och lagkrav inom individ- och familjeomsorg
 8. Äskande från KF verksamhetspott för volymökningar inom funktionsstöd
 9. Svar på kommunstyrelsen beslut avseende handlingsplan och konsekvensbeskrivning för en budget i balans
 10. Utredning om förutsättningar att erbjuda hemvård på finska
 11. Kontaktpolitiker för mandatperioden 2023-2026
 12. Information från ordförande och förvaltningsledning
 13. Delegationsbeslut
 14. Inkomna och utgående handlingar

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

 • 12 februari
 • 11 mars - Heldag, mål & budget och sammanträde
 • 15 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Samtliga sammanträden börjar klockan 14.00, men klockan 13.45 om nämnden har sekretssärenden att besluta om.

Hjälpte informationen på denna sida dig?