Till Karlskogas startsida

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI. Ordförande i nämnden är Anneli Bramvehl (M).

Verksamhetens mål anges bland annat i skollag och läroplaner. De lokala målen finns i kommunens barn- och utbildningsplan. Du hittar planen under "Läs mer" längst ned på sidan.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns en lokal verksamhetsplan som anger hur man planerat verksamheten för att nå målen.

För att förbättra det kommunala arbetet med barn och ungdomars miljö har man fastställt ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fullmäktiges och nämndens mål och styrmått och konkretiseras inom varje skolenhet genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Nämnden träffar gymnasierektorer årligen för uppföljning av kvalitetsarbetet i respektive skolenhet.

Kontaktpolitiker

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns utsedda kontaktpolitiker. Kontaktuppgifter till kontaktpolitikerna för ditt område får du genom att maila bun@karlskoga.se.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Här finns handlingar och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden för de senaste fem åren.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via skolförvaltningens kansli, telefon 0586-610 92.

Föredragningslista 2024-05-06

 1. Informationsärende: Anpassad gymnasieskola
 2. Informationsärende: Läroplansuppdrag förskolan
 3. Informationsärende: Enkätundersökning skolförvaltningen
 4. Uppföljning av internkontrollområde – Frånvaroutredningar
 5. Godkännande av enskild som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen Granbergsdals skola ekonomisk förening
 6. Tillsyn av den fristående förskolan Granen
 7. Godkännande av enskild som huvudman för förskola enligt 2 kap. 5 § skollagen Svenska kunskapsförskolan koncept AB
 8. Verksamhets- och ekonomisk rapport 2024
 9. Förvaltningsinformation 2024
 10. Information från ledamöter 2024
 11. Delegationsbeslut 2024
 12. Inkomna handlingar 2024

 

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

Sammanträden genomförs på måndagar klockan 13:00 följande datum:

 • 12 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 6 maj
 • 3 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?