Till Karlskogas startsida

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, grundskola, anpassad grundskola, fritidsgårdar, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI.

Ordförande i nämnden är Anneli Bramvehl (M).

Verksamhetens mål anges bland annat i skollag och läroplaner. De lokala målen finns i kommunens barn- och utbildningsplan. Du hittar planen under "Läs mer" längst ned på sidan.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns en lokal verksamhetsplan som anger hur man planerat verksamheten för att nå målen.

För att förbättra det kommunala arbetet med barn och ungdomars miljö har man fastställt ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fullmäktiges och nämndens mål och styrmått och konkretiseras inom varje skolenhet genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Nämnden träffar gymnasierektorer årligen för uppföljning av kvalitetsarbetet i respektive skolenhet.

Kontaktpolitiker

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns utsedda kontaktpolitiker. Kontaktuppgifter till kontaktpolitikerna för ditt område får du genom att maila bun@karlskoga.se.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Här finns handlingar och protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträden för de senaste fem åren.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via skolförvaltningens kansli, telefon 0586-610 92.

Sammanträdesdatum 2023

Sammanträden genomförs på måndagar klockan 13.00 följande datum:

  • 13 februari
  • 14 mars (obs! tisdag)
  • 11 april (obs! tisdag)
  • 8 maj
  • 7 juni (obs! onsdag)
  • 18 september
  • 23 oktober
  • 20 november
  • 11 december

Hjälpte informationen på denna sida dig?