Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen ansvarar för verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar, gymnasium och vuxenutbildning.

Ansvarig nämnd

Gymnasienämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Antal anställda

Cirka 900 personer

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Vuxnas lärande
  • Yrkeshögskolan
  • Centralt skolstöd

Tillförordnad förvaltningschef: Anna-Lena Sandell

Kontaktuppgifter

E-post:
bun@karlskoga.se (barn- och utbildningsnämndens diarium)

gymnasienamnden@karlskoga.se (gymnasienämndens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35 (endast förbokade besök)

Postadress:
Karlskoga kommun
10. Skolförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?