Logotyp för Karlskoga kommun

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen förvaltar och utvecklar Karlskoga och Storfors till hållbara och attraktiva kommuner.

Tillväxt- och tillsynsförvaltningen arbetar för att Karlskoga kommun och Storfors kommun ska ha en god miljö och ekologisk hållbar utveckling. För att trygga en god livsmiljö ska det finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, säkra livsmedel och god inomhusmiljö.

Förvaltningen jobbar med inspektions- och tillsynsverksamhet, meddelande av tillstånd, dispenser, förelägganden och förbud samt tillståndsfrågor och tillsyn för alkohol, tobak samt läkemedel. Vidare handlägger kontoret bygglov samt frågor rörande bostadsanpassning. I tillväxt- och tillsynsförvaltningen ingår också det som tidigare hette miljökontoret.

Förvaltningschef: Anna am Zoll

Kontaktuppgifter

E-post:
miljokontoret@karlskoga.se (tillväxt- och tillsynsförvaltningen)
ttn@karlskoga.se (tillväxt- och tillsynsnämndens diarum)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35

Öppettider:
Endast förbokade besök

Postadress:
Karlskoga kommun
12. Tillväxt- och tillsynsförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?