Till Karlskogas startsida

Eldstad, braskamin och skorsten

Du behöver göra en anmälan för att installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal. För en ny skorsten behöver du söka bygglov om den påverkar byggnadens yttre utseende väsentligt.

Rådgör gärna tidigt med skorstensfejarmästaren (sotaren) för att ta reda på förutsättningarna för en ny eller ändrad eldstad, skorsten eller rökkanal.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för att:

 • installera eldstad, skorsten eller rökkanal
 • installera spisinsats eller byta ut en befintlig insats om det innebär ändrade eldningsförhållanden, exempelvis rökgastemperatur
 • byta en befintlig eldstad till en tyngre om det kräver förstärkning i byggnadens bärande konstruktion
 • byta eldstad som innebär ny anslutning till befintlig rökkanal. Exempelvis en ny håltagning och murningsarbeten
 • byta eldstad om det innebär att ett annat bränsleslag kommer att användas.

Bygglov för ny eller ändrad skorsten

Du behöver generellt söka bygglov för ny rökkanal på fasad. En ny skorsten på taket är bygglovspliktig om den ändrar byggnadens yttre utseende väsentligt.

Skorstenens utformning och placering bör ske i samråd med skorstensfejarmästare (sotare).

Regler för utsläpp och lägsta tillåtna verkningsgrad

Det finns regler om utsläpp av kolmonoxid och verkningsgrad för kaminer och pannor. Det vill säga hur mycket energi du kan få ut från mängden pellets eller ved. Reglerna berör inte dig som använder en befintlig kamin.

Reglerna gäller vid nya installationer som eldas med pellets och ved i nya och befintliga hus. Vid nyinstallation ska eldstaden klara tillåtna värden för utsläpp samt nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad.

Rumsvärmare med krav på utsläpp och verkningsgrad:

 • braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • kökspannor
 • insatser.

Kraven på utsläpp och verkningsgrad gäller inte för:

 • köksspisar (vedspisar främst avsedda för matlagning)
 • öppna spisar
 • bastuaggregat
 • kakelugnar
 • sättugnar.

Läs mer om kraven för kaminer och pannor på Boverkets webbplats.

Kaminer - boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra regler som styr eldningen

En kommun kan med stöd av miljöbalken ställa krav på fastighetsägaren att begränsa eller upphöra med eldningen om användningen av en kamin eller annan eldstad utgör en olägenhet.

Kraven kan riktas mot både nya och befintliga eldstäder. En eldstad som uppfyller reglerna kan brukas på ett sådant sätt att användningen är otillåten enligt miljöbalken.

Hjälpte informationen på denna sida dig?