Till Karlskogas startsida

Checklista - det här behöver vi för att handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett. Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan. 

Anmälningsblankett

För att anmäla installation/ändring av eldstad eller rökkanal behöver du skicka i en ifylld anmälan. Anmälan kan göras via e-tjänst eller blankett.

Anmälan om installation/ändring av eldstad eller rökkanal - e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fasadritning

Fasadritning i skala 1:100 om ny skorsten ska anläggas. Redovisa minst två fasader som visar skorstenens placering. Ange mått från överkant skorsten till taktäckning samt nock.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Planritning

Planritning i skala 1:100 som visar placeringen av eldstaden. Markera på ritningen.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Prestandadeklaration

Prestandadeklaration för den eldstad som ska installeras ska redovisas. Eldstaden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler kapitel 6, gällande fastbränsleeldning.

Se exempel och läs mer om olika ritningar och handlingar.

Förslag till kontrollplan

I detta ärende krävs ingen kontrollansvarig men däremot en kontrollplan. Kontrollplanen kan du upprätta själv.

Se exempel på kontrollplan, ritningar och andra handlingar.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?