Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Tillväxt- och tillsynsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors kommuner. Ordförande i nämnden är Linda Brunzell (M)

Den gemensamma nämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via Tillväxt- och tillsynsnämndens kansli, telefon 0586-615 34

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2020-09-17

Sammanträdesdatum 2020

Under 2020 sammanträdde myndighetsnämnden: 
 13 februari
 12 mars
 16 april
 14 maj

Tillväxt- och tillsynsnämnden
sammanträder klockan 8.30 föjande datum:
 10 juni  (onsdag, kl. 13.00)
 10 september
 14 oktober (onsdag, kl. 13.00)
 12 november
 10 december