Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar. Ordförande i nämnden är Lars Hultkrantz (L).

Verksamhetens mål anges bland annat i skollag och läroplaner. De lokala målen finns i kommunens Barn- och utbildningsplan.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns en lokal verksamhetsplan som anger hur man planerat verksamheten för att nå målen. 

För  att förbättra det kommunala arbetet med barn och ungdomars miljö har man fastställt ett barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram.

Inom varje barnomsorgs- och rektorsområde finns utsedda kontaktpolitiker.
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via skolförvaltningens kansli, telefon 0586-615 01.

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2020-09-07

Sammanträdesdatum

Under 2020 sammanträder BUN på måndagar klockan 13.00 följande datum:

2020
10 februari
9 mars
14 april
11 maj
8 juni
14 september
12 oktober
9 november
7 december