Till Karlskogas startsida

Folkhälsonämnden

Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd för Karlskoga och Degerfors kommuner. Ordförande i nämnden är Amanda Lindgren (M).

Den gemensamma folkhälsonämnden ansvarar för de övergripande och strategiska välfärdsmålen folkhälsa och barnkonvention för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämnden ansvarar också för samverkande kostverksamhet och städverksamhet för de båda kommunerna.

Folkhälsonämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på webbplatsen.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhälle- och serviceförvaltningens kansli, som nås genom kommunens servicecenter på 0586‑610 00.

Föredragningslista 2024-05-15

 1. Utbildning psykisk hälsa och suicidprevention
 2. Verksamhets - och ekonomirapporter
 3. Handlingsplan och konsekvensbeskrivning för att nå en budget i balans
 4. Internkontroll - Omfattning av städning enligt beslutat program för "Kvalitet och servicenivåer inom städverksamhet"
 5. Revidering - Program lägsta kvalitet och servicenivå inom kommunal städverksamhet
 6. Jämställdhetsanalys städ
 7. Yttrande gällande Karlskogaförslag ID 5443, Ändring av öppettider för Mötesplats Kupolen
 8. Fyllnadsval kontaktpolitiker för folkhälsonämnden 2023-2026
 9. Informationsärende - Svinnmätning förskolor Degerfors
 10. Informationsärende - Samverkan mellan Karlskoga och Degerfors kommuner
 11. Informationsärende - Yttrande om organisationstillhörighet av verksamheterna i nuvarande folkhälsonämnden till samhällsbyggnadsnämnden
 12. Information från samhälle och serviceförvaltningen
 13. Rapport från ledamöter
 14. Inkomna handlingar
 15. Delegationsbeslut

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Sammanträdesdatum 2024

 • 14 februari
 • 22 mars - extranämnd ekonomi - Bofors Hotel
 • 17 april
 • 15 maj
 • 11 juni (tisdag)
 • 18 september
 • 20 november
 • 11 december

Nämnden sammanträder på onsdagar klockan 08.00.

 • 22 mars Nämnddag - budget - Bofors Hotel
 • 26 september Verksamhetsuppföljning
 • 18 oktober Folkhälsokonferens

Hjälpte informationen på denna sida dig?