Till Karlskogas startsida

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde omfattar ärenden som rör:

 • Fysisk planering av mark
 • Lantmäterimyndighet
 • GIS-teknik (geografiskt informationssystem)
 • Adresser
 • Lägenhetsregister
 • Ortnamn och namnvård
 • Fastighetsrättslig rådgivning
 • Övergripande miljöfrågor och miljösamordning
 • Kommunägda byggnader, mark, gator, gång- och cykelvägar
 • Lokalförsörjning
 • Trafiksäkerhetsåtgärder
 • Parkeringsreglering
 • Naturvård
 • Vattenvård

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande är Martin Hårsmar (M).

Nämnden sammanträder varje månad utom januari, juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via samhällsbyggnadsnämndens kansli, telefon 0586-615 54.

Aktuella handlingar

Sammanträdesdatum 2023

 • 14 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 14 juni - Alfred Nobels Björkborn
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 16 november
 • 13 december - Letälvsgården, Degerfors

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder tisdagar klockan 13.00. (undantaget möte i juni och december som är onsdagar)

Hjälpte informationen på denna sida dig?