Till Karlskogas startsida

Om skyltar

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Följande typer av skylt kräver inte bygglov:

  • en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som är en skylt och vilka undantag som inte gäller inom vissa områden.

Hjälpte informationen på denna sida dig?