Till Karlskogas startsida

Om mur, plank och staket

För att bygga mur eller plank krävs bygglov, detta gäller oavsett om fastigheten omfattas av detaljplan eller inte.

Det finns inte någon specifik höjd som avgör om ett plank kräver bygglov eller om det är ett bygglovsfritt staket. En bedömning ska alltid göras i det enskilda fallet avseende:

  • Storlek
  • utförande och utformning
  • läge och ändamål
  • visuellt intryck
  • omgivningspåverkan

Kontakta kommunen om du är osäker på om ditt staket räknas som plank

Hjälpte informationen på denna sida dig?