Till Karlskogas startsida

Om marklov - schaktning och fyllning

Om du gräver bort mycket jord eller fyller på så att markens höjd ändras, kan du behöva ansöka om marklov.

I vissa fall kan du även behöva marklov för förändringar som är mindre än 0,5 meter. Det står i så fall i detaljplanen eller i kommunens områdesbestämmelser.

Inom detaljplanerat område

Marklov krävs för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Med avsevärd ändring menas ändringar som är större än 0,5 meter enligt rättsfall.

Utanför detaljplanerat område

Marklov krävs inte men det kan finnas utökad lovplikt som gör att marklov krävs ändå om du bor inom område med områdesbestämmelser.

Hjälpte informationen på denna sida dig?