Till Karlskogas startsida

Om inglasning och uterum

Att glasa in en balkong eller altan kräver bygglov. Ett uterum är en tillbyggnad och kräver bygglov.

Hur stort, högt och var du får bygga till regleras i den detaljplan som omfattar din fastighet. Om du vill bygga max 15,0 kvadratmeter bruttoarea finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna. Läs mer om det på sidan om attefallshus.

Inom detaljplanerat område

Har du tänkt göra en inglasning under befintligt lovprövat tak ska du ansöka om bygglov för fasadändring.

Har du däremot inget tak eller endast ett bygglovsbefriat skärmtak ska du ansöka om bygglov eller göra en anmälan för ett uterum som en attefallstillbyggnad på max 15,0 kvadratmeter.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en inglasning under ett befintligt tak på ett en- eller tvåbostadshus.

Hjälpte informationen på denna sida dig?