Till Karlskogas startsida

Bygga till/bygg ut

Om du vill bygga till, exempelvis bygga ytterligare ett eller flera rum, behöver du oftast ansöka om bygglov.

Behövs bygglov?

I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov. Undantag är mindre tillbyggnader på en-och tvåbostadshus om maximalt 15 kvadratmeter som räknas som attefallsåtgärd. Denna kan nyttjas en gång för att bygga till. Då behöver du inte ansöka om bygglov, men du kan behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Läs mer under Attefallsåtgärd Länk till annan webbplats..

Om fastigheten är ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus behövs i vissa fall varken bygglov eller anmälan. Det gäller om alla dessa punkter är uppfyllda:

  • Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område eller utanför så kallad sammanhållen bebyggelse, se förklaring under punktlistan.
  • Tillbyggnaden ska vara liten.
  • Tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (närmare tomtgräns kräver medgivande av granne).
  • Tillbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Sammanhållen bebyggelse är en grupp byggnader om 10–20 hus som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park. Kontakta Karlskoga kommun om du är osäker på om din byggnad/fastighet ligger inom sammanhållen bebyggelse eller ej.

Hjälpte informationen på denna sida dig?