Till Karlskogas startsida

Om attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter som inte kräver bygglov.

För att en tillbyggnad ska räknas som en attefallstillbyggnad ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Får ha en bruttoarea på högst 15 kvadratmeter
  • Gäller endast en tillbyggnad och ytan kan inte fördelas på flera tillbyggnader
  • Får inte stå närmare gräns än 4,5 meter utan grannens skriftliga medgivande
  • Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra tillbyggnaden närmare gata, väg eller park än 4,5 meter inom detaljplan
  • Det måste utföras på ett en- eller tvåbostadshus på tomten (gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus)

du ska ha skickat in en anmälan med tillhörande handlingar och erhållit startbesked

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga till mer än 15,0 kvadratmeter krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.Observera att bygglov även krävs om din fastighet ligger inom område som har betydelse för totalförsvaret om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält. Kontakta oss via Servicecenter om du osäker på om din fastighet ligger inom ett sådant område.

Observera att bygglov krävs om en byggnad eller ett bebyggelseområde är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Har du några funderingar?

Kontakta oss via kommunens Servicecenter så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar!

Hjälpte informationen på denna sida dig?