Till Karlskogas startsida

Om ändrad användning

Du behöver bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad eller en del av en byggnad.

Kravet på bygglov är kopplat till om det du vill göra räknas som en väsentlig ändring eller inte. Vad som är väsentligt är en bedömningsfråga. Du kan behöva bygglov även om du inte gör några inredningsåtgärder i samband med ändringen.

Ibland är det svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid kontakta stadsbyggnadskontoret för vägledning.

Det är den senaste faktiska användningen som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan vara både en pågående användning eller den senast kända användningen, oberoende om det fanns ett bygglov för användningssättet eller inte.

När du söker bygglov är det viktigt att du redovisar både den senaste kända användningen samt den nya användningen.

Exempel på ändringar som alltid behöver bygglov:

 • förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • butik till restaurang eller pizzeria
 • industrilokal till detaljhandel
 • bostad till hotell eller kontor
 • kontor till butik, hotell eller verkstad
 • lager till stormarknad
 • garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • lokal för verksamhet till soprum
 • restaurang till kontor
 • samlingslokal, till exempel biograf, till kontor eller butik
 • sporthall till försäljningslokal eller butik
 • kontor till vandrarhem.

Exempel på ändringar som inte behöver bygglov:

 • del av bostad till kontor för egen verksamhet
 • kök till duschrum
 • bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • bostad till hotell med färre än fem rum eller nio platser
 • butik till frisersalong
 • kontor till läkarmottagning. Gäller läkarmottagningar som inte har intagning
 • sommarstuga till helårsbostad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?