Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Handlingar och protokoll

Krisledningsnämnden har inte regelbundna sammanträden, utan sammanträder då behov finns. Nämndens verksamhet regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ledamöterna i krisledningsnämnden är de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Handlingar och protokoll från krisledningsnämnden publiceras endast då de inte innehåller sekretessbelagd information.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få från kommunkansliet, telefon 0586-612 27.

Uppdaterad 2019-05-20