Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Administrativa nämnden - Lönecentrum

Den första september 2012 bildades den gemensamma administrativa nämnden. I nämnden ingår Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Nämnden är placerad i Kristinehamn och dess nuvarande verksamhet är löneadministration.

Lönecentrum östra Värmland ska administrera löner för de kommuner som ingår den gemensamma nämnden samt för deras kommunala bolag och Bergslagens räddningstjänst (BRT).

I löneadministration ingår lönehandläggning, support inom verksamhetsområdet, statistik, utdata och systemförvaltning av lönesystemet.

Förutom löner utbetalas ersättningar till kontaktfamiljer och arvoden till förtroendevalda.

Uppdaterad 2018-05-26