Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nämnder

I Karlskoga så har vi sammanlagt nio nämnder. Två nämnder är gemensamma med Degerfors (folkhälsonämnden och gymnasienämnden), myndighetsnämnden är gemensam med Storfors kommun samt överförmyndarnämnden som är gemensam för Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors.

Nämndernas sammanträden är inte offentliga.

Ansvarar för barnomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar.

Ansvarigt kansli: Skolförvaltningen

Läs mer om barn- och utbildningsnämnden

Ansvarar för de övergripande och strategiska välfärdsmålen folkhälsa och barnkonvention för Karlskoga och Degerfors kommuner. Nämnden ansvarar också för kost- och städverksamhet.

Ansvarigt kansli: Folkhälsoförvaltningen

Läs mer om folkhälsonämnden

En kommun kan tillsammans med andra kommuner bilda så kallade gemensamma nämnder. Karlskoga kommun deltar i flera gemensamma samarbeten i Östra Värmland. Avsikten är att fullgöra kommunens uppgifter på ett kostnadseffektivt sätt. I tre av samarbetena står vi som värdkommun, och i tre deltar vi som medlemmar.

Ansvarar för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner.

Ansvarigt kansli: Skolförvaltningen

Läs mer om gymnasienämnden

Ansvarar för ledning och samordning av all kommunal verksamhet i Karlskoga. Förbereder ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige.

Ansvarigt kansli: Kommunstyrelsens ledningskontor

Läs mer om kommunstyrelsen

Skall leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Ansvarigt kansli: Kommunstyrelsens ledningskontor

Läs mer om krisledningsnämnden

Ansvarar för kommunens uppgifter inom kultur-, fritids- och föreningsområden och genom ett nära samarbete med föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera det arbete de bedriver.

Ansvarigt kansli: Kultur- och föreningsförvaltningen

Läs mer om kultur- och föreningsnämnden


Ansvarar för ärenden som rör fysisk planering, övergripande miljöfrågor, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, lokalförsörjning och mycket annat.
Ansvarigt kansli: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer om samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och vård och omsorg (äldreomsorg).

Ansvarigt kansli: Socialförvaltningen

Läs mer om socialnämnden

Är gemensam med Storfors, följer utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende, plan- och bygglagen, och andra frågor.

Ansvarigt kansli: Tillväxt- och tillsynsförvaltningen

Läs mer om tillväxt- och tillsynsnämnden

Ansvarar för att allmänna val och andra förekommande val/folkomröstningar genomförs på ett korrekt sätt.

Ansvarigt kansli: Kommunstyrelsens ledningskontor

Läs mer om valnämnden

Östra Värmlands gemensamma överförmyndarnämnd

Är gemensam för Karlskoga, Degerfors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors kommuner. Har till uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Ansvarigt kansli: Överförmyndarhandläggare i Kristinehamn

Läs mer om överförmyndarnämndenlänk till annan webbplats

Uppdaterad 2020-07-06