Till Karlskogas startsida

Vårdbiträde

Vårdbiträde sitter ner och pratar med äldre kvinna.

Kombinationsutbildning vårdbiträde, leder till ett meningsfullt arbete för dig som är intresserad av människor. Efter utbildningen kan du arbeta inom äldreomsorg, hemvård eller inom området funktionsstöd.

Om utbildningen ​

Utbildningen är för dig som har godkänt i SFI D eller har motsvarande kunskaper i Svenska. Du kommer att läsa gymnasiekurser inom Vård- och omsorg samtidigt som du läser svenska. Även för dig som tidigare läst svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, men behöver ett språkligt stöd för att klara utbildningens gymnasiala kurser, kan utbildningen vara lämplig.

Utbildningen innehåller grundläggande kunskaper om hälsa och ohälsa. Du kommer att utveckla din förmåga att bemöta människor och kommunicera både skriftligt och muntligt utifrån människors olika behov och förutsättningar.

I utbildningen ingår praktik (APL) på en av skolan tilldelad arbetsplats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar. Under APL-tiden besöker din lärare dig för handledning.

För vem passar utbildningen? ​

Den här utbildningen passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom äldreomsorg, hemvård eller inom området funktionsstöd.

Efter avslutad utbildning och några års yrkeserfarenhet kan du vidareutbilda dig till undersköterska.

Kurser som ingår i utbildningen


Kurs

Poäng

Kurskod

Anatomi och fysiologi 1

50

ANOANA01

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

FUTFUN01

Gerontologi och geriatrik

100

GERGER0

Hälso- och sjukvård 1

100

HAOHAL01

Omvårdnad 1

100

OMVOMV01

Psykiatri 1

100

PSYPSY01

Psykologi 1

50

PSKPSY01

Social omsorg 1

100

SOASOC01

Svenska/Svenska som andraspråk l läses integrerat under utbildningen

Orienteringskurser läses integrerat under utbildningen

Totalt:

1200

(inkl. svenska & orienteringskurser)

Antagning och studieekonomi

Så fungerar antagningen​

Alla som söker till en kommunal yrkesutbildning för vuxna på gymnasienivå är inte garanterade en plats. Om det finns fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än antal platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Behöriga sökande som bedöms ha störst behov av utbildningen kommer att prioriteras. Språktester och/eller intervjuer kan komma att användas i urvalsprocessen.

Besked om antagning​

Är du antagen får du en kallelse till utbildningen, i god tid innan kursstart. ​Kallelsen skickas till den mailadress som du har angett i ansökan. Innan varje kursstart hålls ett obligatoriskt registreringstillfälle där du måste närvara för att bekräfta att du tackar ja till din plats. Oanmäld frånvaro från registreringen innebär att du stryks från din utbildningsplats.​ Vid avhopp i början av utbildningen kan reserver komma att kallas in enligt prioriteringsordning.​

Studieekonomi​ och kurslitteratur

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad. Du kommer att behöva kurslitteratur som bekostar du själv. Mer information och hur du ansöker om studiemedel från CSN hittar du på CSN:s hemsida.

Så här ansöker du

Du som bor i Karlskoga. Logga in på ansökan med BankID. Du hittar länk till ansökan under "Läs mer" längst ner på sidan.

Kom ihåg att du måste bifoga dina tidigare betyg i ansökan. Betygen ska visa att du uppfyller förkunskapskraven till utbildningen. Bifoga gärna tjänstgöringsintyg om du har erfarenhet från arbete inom vård- och omsorg, eller rekommendationsbrev från ansvarig arbetsledare.

Om du inte bor i Karlskoga kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på Komvux i din hemkommun för att se om det är möjligt för dig att göra en ansökan.​ Du kan inte ansöka via vår digitala ansökan.

Kort fakta om utbildningen

  • Omfattning: 1200 poäng
  • Ansökan öppnar: 5 oktober 2024
  • Ansökan stänger: 25 oktober 2024
  • Utbildningen startar: 13 januari 2025
  • Utbildningen slutar: 29 maj 2026
  • Studietakt: 100 %
  • Utbildningslängd: 60 veckor. OBS! 3 studieperioder. Ett längre studieuppehåll under sommaren 2025.
  • Nivå: Gymnasialnivå

Hjälpte informationen på denna sida dig?