Till Karlskogas startsida

Komvux som anpassad utbildning

Du som bor i Sverige och har en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada får studera Komvux som anpassad utbildning från och med det andra kalenderhalvåret du fyller 20 år. Utbildningen är förlagd till Vuxnas lärande i Ekeby och Möckelngymnasiet i Karlskoga.

Målet med utbildningen är att du ska stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.​

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. På anpassad utbildning för vuxna har du aldrig enskild undervisning. Du läser alltid tillsammans med andra klasskamrater. Vi tror att lärande sker genom socialt samspel med andra och för oss är integration och samarbete grundläggande.​

Förkunskapskrav

Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.​

Fyra olika nivåer

Anpassad utbildning för vuxna i Karlskoga erbjuds på fyra olika nivåer. Det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.​

  • Grundläggande nivå motsvarande anpassad grundskola.​
  • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på anpassad grundskola​
  • Gymnasial nivå motsvarande anpassad gymnasieskolas nationella program.​
  • Gymnasial nivå motsvarande anpassad gymnasieskolas individuella program.

På gymnasial nivå motsvarande anpassad gymnasieskolas nationella program har vi fyra stycken lärlingsutbildningar. På en lärlingsutbildning är du till stor del ute på en arbetsplats och får lära dig ett yrke. Du har också en del undervisning på skolan varje vecka. Våra lärlingsutbildningar är tre terminer långa men kan förlängas om det behövs. Nedan ser du vilka lärlingsutbildningar vi har.

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Hotell, restaurang och bageri

Studieekonomi

Det kostar inget att studera på Komvux som anpassad utbildning. Skolan tillhandahåller läromedel. Du som elev kan söka bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bidraget kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och av dina anhöriga. Du kan få hjälp av skolan att söka bidrag.​

Ansökan

Du kan ansöka till oss genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett. Om du vill veta mer eller få hjälp med att fylla i ansökan kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande.

Vi har löpande intag, både höst och vår, utifrån individuella överenskommelser.

Hoppsan! Här saknas dokument.

Just nu håller vi på att göra karlskoga.se mer tillgängligt så att vår information enkelt kan läsas av alla människor i samhället. Det gör att under en period kommer vissa dokument och blanketter att vara borttagna från vår webbplats, i väntan på att de tillgänglighetsanpassas enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du behöver hjälp med en ansökan eller med att få ut information kan du så länge kontakta servicecenter på info@karlskoga.se eller 0586‑610 00.

Hjälpte informationen på denna sida dig?